Nemački jezik


Nemački jezik

Nemački jezik je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najveće svetske jezike. Nemačkim jezikom se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, u dve trećine Švajcarske, u dve trećine provincije Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije i u pograničnim delovima Danske. Nemački je jedan od zvaničnih jezika Evropske unije, gde je treći jezik po broju onih koji ga uče ( odmah posle francuskog ).


Poljski centar organizuje standardne, ubrzane kao i individualne kurseve nemačkog jezika prilađene potrebama firme kao i pojedinačnim polaznicima.Posebno u ponudi je poslovni nemački kao i konverzacioni kursevi najvišeg nivoa koje predaje native speaker. Dugogodišnja tradicija u održavanju kurseva nemačkog jezika Poljskog centra je posebne rezultate dala i u pripremi za međunarodne sertifikate:


Start Deutsch 1


Ispit dokumentuje prvi stepen — A1 — znanja nemačkog jezika prema skali ( od 6 stepena ) definisanoj u Zajedničkom evropskom referentnom okviru. Osobe koje planiraju da se pridruže bračnom partneru u Nemačkoj moraće u buduće da podnesu dokaz o osnovnom poznavanju nemačkog jezika (nivo A1), polaganjem ispita Start Deutsch 1.

 

Start Deutsch 2


Ispit dokumentuje drugi stepen — A2 — znanja nemačkog jezika prema skali ( od 6 stepena ) definisanoj u Zajedničkom evropskom referentnom okviru. A označava sposobnost elementarne upotrebe jezika.


Javite nam se za cene i sve informacije!